Vlasnik sadržaja je izdavač FRM d.o.o. Kogojeva ul. 2, Ljubljana, Slovenija. Partner u mtb.hr je korisnik domene Marko Kostanjevac.

Sav sadržaj na stranicama mtb.hr je zaštićen autorskim pravima. Korištenje sadržaja bez suglasnosti nakladnika zabranjena.

Korisnici web stranici mtb.hr mogu komentirati objavljenih članaka. Uredništvo mtb.hr ima pravo obrisati komentare koji su neprimjereni.

Ova web stranica sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Stranica mtb.hr pruža ove linkove samo kao pogodnost, a ne kao potvrdu sadržaja trećih strana, za koje mtb.hr ne snosi nikakvu odgovornost. Web stranicama trećih osoba pristupate na vlastitu odgovornost.

Pod nikakvim okolnostima stranica mtb.hr neće biti odgovorna za direktne, indirektne ili posljedične štete koje rezultiraju Vašom uporabom ili nemogućnošću korištenja ove stranice.

Sadržaj ove stranice može sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Sadržaj ove web stranice je napisan u najboljoj namjeri. Koristite ovaj web i njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Promjene na ovom webu se događaju periodično i mogu biti napravljene u bilo koje vrijeme.

Web stranice mtb.hr su obično na raspolaganju 24 sata na dan, svaki dan u godini. Zbog tehničkih razloga, sadržaj može biti dijelomično ili potpuno nedostupna.

Prati nas