Vlasnik domene i web stranice mtb.hr i izdavač sadržaja je FRM d.o.o., Kogojeva 2, Ljubljana.

Sav sadržaj na web odredištu mtb.hr je zaštićen autorskim pravima. Zabranjena je uporaba sadržaja bez suglasnosti izdavača.

Korisnici mtb.hr mogu komentirati objavljene članke. Uredništvo mtb.hr ima pravo izbrisati komentare koje urednički odbor smatra neprimjerenima.

Web stranice mtb.hr općenito su dostupne 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Iz tehničkih razloga Sadržaj ponekad može biti nedostupan u cijelosti ili djelomično.

Mtb.hr je pokrovitelj Foruma (tabla.mtb.si) i nije odgovoran za sadržaj foruma, za uređivanje foruma ili za njegovo članstvo.

Prati nas