3. travnja 2017

Dio prijenosa subotnje muške utrke u Premanturi.

Dio prijenosa subotnje muške utrke u olimpijskom XC-u iz Premanture u okviru Kamenjak Rocky Trailsa.

Komentatori Robet Gelo i Andrej Dekleva, produkcija MedVid Pula.

Vidi više na:
Kamenjak Rocky Trails maraton: Tanja i Marek
U Premanturi na vrhu Tanja i Matous!

Prati nas