imber microavalanche
Bike park Tršće “Ciklocentar” Human Fish Gravel SloEnduro
22. travnja 2021

Prava Microavalanche vožnja na spustu Imber iznad Omiša, Zala na Nanosu, Cerknica, Trbowle, baušteliranje na Škabrijelu i Peter Mihalkovits za SloEnduro…

Imber Microavalanche iznad Omiša je jedinstven događaj na istočnoj strani Jadrana. Ivo se prvi spustio do podnožja. Ima još…

Zala se ozbiljno pripremila za reportažno snimanje. Bila je na Nanosu.

Cerknica i Jaka.

Trbowska vožnja u društvu s Goranom.

Tomaž je snimio baušteliranje na Škarbijelu.

Microavalanche i na Kršna TV.

Na Michoavalancheu je snimao i Marin.

Austrijanac Peter Mihalkovits, jedan je od najbržih u seriji SloEnduro. U clipu vozi i Markus Forstik.

“On-off
“Ciklocentar” Bike park Tršće Human Fish Gravel SloEnduro
Prati nas